YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU

İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf senedinin 9. maddesine göre Vakıf Mütevelli Heyeti’nce 3 yıl süre ile görev yapmak üzere İTÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri arasından seçilen 8 asil üyeden oluşmaktadır. Vakfımızın 09 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
İSMAİL KOYUNCU : Başkan
HASAN ŞENER : Başkan Vekili
MEHMET İBRAHİMİYE : Başkan Vekili
GÜLSÜN SAĞLAMER : Üye
GÜNGÖR EVREN : Üye
NADİR YAYLA : Üye
MELKAN GÜRSEL : Üye
Ş. SERAP ÇATALPINAR : Üye
ŞİNASİ METİN KAZANCI : Üye
Denetleme Kurulu Üyeleri 
EROL TUNCER : Üye
RIFAT HAKAN KODAL : Üye
MEHMET RAŞİT AKIN : Üye