VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ

İTÜ Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi faaliyetleri arasında eğitim ve kültür tesisleri, sağlık tesisleri, huzurevleri, yurt, konaklama, beslenme, eğlence spor, kamp tesisleri, bilim ve teknoloji tarihi merkezi ve benzeri müesseseleri kurmak, yapmak, yaptırmak, işletmek, kiraya vermek; bunlarla ilgili ithalat ve ihracat yapmak; her türlü proje hizmetleri, yenileme ve yapım taahhütlerinde bulunmak, bununla ilgili her türlü malzeme, mal ve hizmetlerin alım satımı ile ithal-ihracını gerçekleştirmek; Vakfımızın amacına uygun diğer işleri yapmak; ticari firmalar, şahıslar ve vakıflarla ortaklıklar, ticari işletmeler kurmak yer almaktadır.

İletişim:
İTÜ Geliştirme Vakfı

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu
ARI 3 Binası No: B204
34396 Maslak / İstanbul 

Telefon : 90 (212) 285 26 44-45
Faks     : 90 (212) 285 26 46