ÜNİVERSİTEYE SUNULAN DESTEKLER

İTÜ ‘ye Destekler Hakkında Genel Bilgiler

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak, bu camianın gelişme olanaklarını artırmak, üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlardaki yerini üst düzeylere taşımak, eğitim ve öğretim içeriğini, standartlarını, erişilebilirliğini ve kalitesini yükseltmek amaçlarını güden İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gerek maddi gerekse manevi anlamda çok çeşitli hizmet ve olanaklar sunmaktadır.

Bu kapsamda Vakfımızın İTÜ’ye doğrudan sunduğu olanaklar arasında eğitim öğretim, spor, sosyal vb. merkezler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, bu tesisleri işletmek, var olan İTÜ kuruluşlarının korunmasına, değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak, üniversitemize davet edilen bilim insanı veya uzmanların masraflarının karşılanması yer almaktadır.

Vakfımızın amaçları doğrultusunda İTÜ’ye verdiği başlıca destek kategorileri şunlardır;

Vakfımız tüm bu hizmet ve olanakları, üniversitemizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

2021 Yılı İTÜ ‘ye Destekler

İTÜ Geliştirme Vakfı her yıl olduğu gibi 2021 yılı içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin talepleri doğrultusunda birçok destekte bulunmuştur.
2021 yılı içerisinde 10.133.449,51 TL gelir elde etmiş olan vakfımız, üniversitemize aşağıdaki destekleri vermiştir.

Rektörlüğe Destekler

İTÜ Uluslararası İtibar Araştırması hizmet alımı için; 341.346,90 TL
Rektörlüğün diğer talepleri için; 348.500,49 TL

Fakültelere Destekler

Dr.Orhan Öcalgiray Mol. Biy. ve Gen. Araş. Mer. için; 1.099.865,91 TL

Akademisyenlere Destekler

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Teşvik Ödülleri için; 1.743.643,30 TL

Öğrencilere Destekler

İTÜ Vadi Erkek Yurduna alınan 850 adet yatak alımı için; 435.200,00 TL
Öğrenim Bursu ile 554 öğrenciye sağlanan burslar için; 1.944.650,00 TL
YKS’de ilk 1000 bursu kapsamında 22 öğrenciye; 186.550,00 TL
Bilgi İşlem Bursu için; 64.350,00 TL
Şartlı Bursları için; 480.150,00 TL

Diğer desteklerle beraber üniversitemize tahsis etmiş olduğumuz destekler toplamı 7.659.599,13 TL olarak gerçekleşmiştir.