ÖĞRENİM BURSLARI

Öğrenim Bursları Genel Bilgiler

İTÜ Geliştirme Vakfı üniversitemiz bünyesinde lisans eğitimlerini yapmakta olan öğrencilerimize burslar vermektedir. Her yıl verilmekte olan öğrenci bursları başarı ve ihtiyaç kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

Üniversitemize lisans eğitimine devam eden ihtiyaç sahibi ve başarılı olan öğrencilerimize “öğrenim Bursu” vermektedir.

Genel not ortalaması ’nın (GNO) 2,50 puanın üstünde olan ve bursa ihtiyaç duyan öğrencilerimize bir akademik takvim yılı (9 ay) boyunca aylık 500 TL sunulan burs türüdür.

Başvuru Koşulları

Süreç ve Yapılması Gerekenler

Yapılan başvurular, Vakfımız Yönetimi ve/veya Yönetim Kurulumuzca gerekli incelemeler yapılarak değerlendirilir ve bursiyerlerin belirlenmesi için başvuru belgeleri istenir. Başvuru dosyalarının değerlendirilmesi, başvuru formu ve ek belgeler incelenerek puanlama yoluyla yapılır. Puanlama sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin e-mail yolu ile bildirilir. Burslar yıllıktır.

Burs başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimize verilen burs imkanlarından yaralanmak isteyen öğrencilerimizin, burs başvuru formu sayfasında bulunan “İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖĞRENİM BURSU AÇIKLAMA VE BAŞVURU BELGELERİ” bağlantısında belirtilen evraklarla birlikte, aşağıda verilen linki üzerinden başvuru formunu online olarak doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir. Doğru beyanda bulunmayanlar hakkında İTÜ Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrenci disiplin soruşturması açılır, gerekli ceza verilir ve durum öğrencinin siciline islenir. Burs başvurusunda verilen bilgiler gizli tutulacaktır.