TARİHÇE

İTÜ Geliştirme Vakfı, başta İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere 1993 yılında kurulmuştur. Vakfımız bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere 1998 yılında Bakanlar Kurulu’nun 8 Mayıs 1998 gün ve 98/11124 sayılı kararı ile Kamu yararına çalışan bir Vakıf olarak Vergi muafiyeti almıştır.

Vakfımız kurulduğu tarihten bugüne İTÜ’ye maddi ve manevi birçok hizmetlerde bulunmuş üniversitede gerçekleştirilen reform programlarının alt yapısını oluşturacak her türlü yatırımın yapılmasını mezunlarından ve İTÜ dostlarından sağladığı kapsamlı bağışlarla gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Kurulduğu yıllarda daha çok bağışlarla oluşturduğu kaynakları Üniversiteye yönlendirirken 2000 li yılların başından itibaren iştirakleri aracılığı ile oluşturduğu kaynakları, başta Akademisyenler ve Öğrenciler olmak üzere Üniversitenin gelişme planları doğrultusunda gereksinim duyduğu her alana yönlendirerek yıllık ortalama 5.000.000 TL (5 Milyon) üzerinde katkı sağlamaktadır.  

İTÜ Geliştirme Vakfı sağladığı bağışlarla İTÜ kampüslerinde mensuplar ve mezunların çocukları için anaokulundan liseye kadar okulları inşa ederek işletmeye açmıştır. Vakfımız, 2000 yılında kurmuş olduğu ve %100 hissesine sahip bulunduğu İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları; Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu, Özel Dr. Natuk Birkan İlkokul ve Ortaokulu, Özel Ekrem Elginkan Lise ve Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulları’dır. Yine yürütülen kapsamlı bağış programları ile İTÜ kampüslerinde Gümüşsuyu Öğrenci Yurdu’nun modernize edilerek restorasyonu, 12 Gölet Yurdu, Ferhunde Birkan, Zeynep Birkan, Ayşe Birkan, Vadi Yurtları, Gök ve Arıoğlu Yurtları ile Mezunlar Yurdu Üniversitemize kazandırılmıştır. Kültürel A.Ş.’nin %48’sine sahip olduğu ve Vakfımızın da dolaylı iştiraki olan Arı kültürel AŞ. ise; Üniversitemizin toplam 17 yurdunun işletmeciliğini yapmaktadır. Diğer yurtlar Üniversiteye devredilmiş bulunmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent Vakfımız tarafından 2002 yılında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içerisinde kurulmuştur. Vakfımız, İTÜ ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. ‘nin %66 hissesine sahiptir. İTÜ ARI Teknokent 624.318,97 m2 büyüklüğünde bir alanda, 10 binasıyla, toplam 60.000 m2 kiralanabilir alanı ile üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge yapan firmalara yer tahsisi ve bu firmaların ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ kapsamında denetim hizmetini yapmaktadır. ARI Teknokent Araştırma ve İnovasyon alanında Türkiye’nin en önemli teknokentlerinden biri olarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarını sürdürmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile adında ve amacında İTÜ bulunan tüzel kişiliklere sahip tüm kuruluşlar arasında dayanışma ve koordinasyonu sağlayan, bu kuruluşların ortak amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine güç katan bir çalışma yöntemi uygulamakta, bu bağlamda büyük ölçüde amacına ulaşmış ve İstanbul Teknik Üniversiteliler arasında ve ayrıca İTÜ dostlarının da katılımı ile büyük bir dayanışmanın yaşanmasını sağlamış bulunmaktadır.

İTÜ Geliştirme Vakfı, Dünya üniversiteleri ile yarışmayı hedef alan Üniversitemize, İTÜ mezun ve dostlarının maddi ve manevi desteği ile yaptığı unutulmayacak boyuttaki katkılarını arttırarak sürdürmeye kararlıdır.