İTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLLERİİTÜ Geliştirme Vakfı, misyonuna ve Vakıf Senedine uygun olarak, gelirlerinin %80 ‘ini İstanbul Teknik Üniversitesi için kullanmaktadır. Vakfımızın Üniversitemize bu çerçevede yaptığı katkıların en değerlilerinden biri de, İTÜ Öğretim Elemanları ve Araştırmacılarımızın yıl içinde yaptıkları bilimsel yayınları teşvik ve destek için verilen Yayın Ödülleridir.

Bu ödüller, Rektörlüğümüz bünyesinde yapılan akademik değerlendirmelere göre vakfımız tarafından verilmektedir. 1997 yılından bu güne, her yıl düzenli olarak verilen Yayın Ödüllerinin sonuncusu olan 2019 yılı Yayın Ödülleri kapsamında 716 öğretim elemanına toplamda 893.065,81 TL ödeme 14.04.2021 tarihinde yapılmıştır. Vakfımız 2020 yılı Yayın Ödüllerinin 2021 yılı içerisinde ödenmesi için gerekli kaynakları da ayırmış bulunmaktadır.

Amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bilimsel olarak ülkemizde lider, dünyada da artan rekabet ortamında yüksek itibarlı bir üniversite kılabilmek olan Vakfımız, Yayın Ödülleri konusuna özel bir önem atfetmektedir. Ödüllerle ilgili kurulan Çalışma Grubumuz Yayın ödüllerini çeşitlendirerek sayı ve etki açısından önde gelen araştırmacılar için özel ödüller ihdas etme hazırlıkları içindedir.

İTÜ Öğretim Elemanlarına Vakfımız tarafından verilen Ödüller, İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile bundan sonra; “İTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Teşvik Ödülleri” ismi altında verilecektir

Vakfımız, gurur duyduğu Üniversitemizin Değerli Akademik kadrosuna ve yayınlara araştırmacı olarak katılan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine üstün başarılar diler ve bu başarıların artarak devam etmesi için üniversitemizin hizmetinde olduğunu bir kere daha beyan etmeyi görev bilir.