ÖĞRENCİLERE DESTEKLER

İTÜ Mimarlık Bölümü Bitirme Ödevi Proje Gezisine Destek Verildi

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 75 öğrenci 'nin bitirme ödevi proje gezi masraflarına destek verildi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bitirme Ödevi E jürisi olarak öğrencilerin proje konusu olarak Selçuk-İzmir’de “Participatory Local Administration with Education, Production Facilities- Parliament of Noncitizens” başlıklı konu üzerinde çalışma yapmaları planlanmıştır. Bu doğrultuda söz konusu yöreye 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yaklaşık 75 öğrenci ile 3 gece konaklama yapılmıştır.

Bu proje gezisi 1 gece konaklama masrafı olan 30.000 TL ‘nin vakfımız tarafından karşılanması talebi vakıf yönetimimiz tarafından uygun görülmüş olup, bu ve benzeri projelerin her zaman yanında olma niyet ve arzusunu ortaya koyarak, tüm İTÜ öğrencilerine başarılar dileriz.

İTÜ Mimarlık Bölümü Teknik Gezisine Destek Verildi

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 29 öğrenci 'nin teknik gezi masraflarına destek verildi. İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yürütülen Mimarlık Tarihi 3 dersi kapsamında, 8-10 Aralık 2022 tarihleri arasında, 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı örneklerini yerinde incelemek amacıyla Ankara’ya bir teknik gezi planlanmıştır. Bu doğrultuda söz konusu yöreye yaklaşık 29 öğrenci ile 2 gece konaklama yapılmıştır. Bu proje gezisi 2 gece konaklama masrafı olan 11.500 TL ‘nin vakfımız tarafından karşılanması talebi vakıf yönetimimiz tarafından uygun görülmüş olup, bu ve benzeri projelerin her zaman yanında olma niyet ve arzusunu ortaya koyarak, tüm İTÜ öğrencilerine başarılar dileriz.