PROJELERE DESTEKLER

İTÜ Kazı Evi Projesine Destek Verildi


Antalya İli Elmalı İlçesi Beyler Mahallesi’nde bulunan Hacımusalar Höyük Kazı çalışma alanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde, 2022 yılı itibari ile İstanbul Teknik Üniversitesi’ne tahsis edilmiş olup, ilgili kazı çalışmalarının İTÜ himayesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Yapılacak olan kazı çalışmalarında, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Kazı Başkanı olarak görevlendirilen İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Ekoloji ve Evrim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bülent Arıkan’ın, kazı çalışmaları esnasında konaklama yapılacak olan kazı evinin bakım onarım ihtiyacı olduğunu ve bunun İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından desteklenmesi konusunda talep edilmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında, bakım onarım masraflarının toplam 225.345 TL tutacağı tespit edilmiştir. Söz konusu ihtiyaç olan tadilat işleri başlatılmış ve tadilat esnasında tüm masraflar vakfımızın bütçesinden karşılanmıştır. İTÜ Geliştirme Vakfı, bilime ve ülkemize katkı sağlayacak bu ve benzeri projelere destek vermeyi görev bilir.